Grupul de firme TEMPO va ofera urmatoarele activitati de prestari servicii si testari tehnice :

1. Prestarea serviciilor de RSVTI, conform Ordinelor Inspectorului de Stat al ISCIR, nr.147/2006 si nr.253/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare, ale procedurii privind autorizarea responsabililor cu supravegherea tehnica a instalatiilor RSVTI, aprobate prin Ordinul nr.393/2006, pentru echipamentele si instalatiile din domeniul ISCIR, dupa cum urmeaza:

 • a) Desemnarea prin decizie scrisa a unei persoane din randul lucratorilor prestatorului , autorizata RSVTI, care se va ocupa efectiv de prestatiile de servicii RSVTI, in favoarea beneficiarului;
 • b) Efectuarea, identificarea si inregistrarea echipamentelor/ instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care apartin;
 • c) Supravegherea intretinerii si reparatiilor echipamentelor/ instaltiilor din domeniul ISCIR pe care le are in evidenta;
 • d) Urmarirea ca inlocuirea unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR, pe care responsabilul RSVTI le are in evidenta, sa se faca doar de catre persoane juridice autorizate de ISCIR.
 • e) Urmarirea ca punerea in functiune a unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR pe care responsabilul RSVTI le are in evidenta, sa fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR.
 • f) Urmareaste exploatarea corecta si legala a echipamentelor si instalatiilor din domeniul ISCIR pe care beneficiarul le are in evidenta.
 • g) Verificarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament sau instalatii.
 • h) Anuntarea, in caz de avarii sau accidente a inspectiei teritoriale ISCIR de care apartin.
 • i) Anuntarea conducerii detinatorului/utilizatorului de necesitatea opririi unor instaltii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute sau datorita necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii.
 • j) Anuntarea conducerii detinatorului/utilizatorului de nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor/instalatiilor ISCIR de catre personalul de exploatare.
 • k) Efectuarea si inregistrarea evidentei instalatiilor/ echipamentelor intr-un registru, cu urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona.
 • l) Urmarirea si pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si sa participe activ la efectuarea acestora.
 • m) Urmarirea si realizarea in termen a dispozitiilor date in procesele verbale de verificare tehnica, sa urmareasca in mod regulat procesele verbale din registrul de evidenta a functionarii echipamentelor/instalatiilor si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectiunilor semnalate.
 • n) Interzicerea manevrarii instalatiilor/echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostinta de acest lucru.
 • o) Anuntarea ISCIR despre nerespectarea dispozitiilor legate de achizitia, intretinerea, repararea sau exploatarea in conditii de siguranta a echipamentelor/instalatiilor din domeniu ISCIR.
 • p) Asistarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor.
 • q) Efectuarea de propuneri conducerii detinatorului/utilizatorului, in vederea imbunatatirii conditiilor de exploatare a echipamentelor sau instalatiilor ISCIR, in vederea achizitionarii de scule, dispozitive, aparatura de masura si control, precum si de echipamente de protectie pentru ca desfasurarea activitatii de RSVTI sa se faca in cele mai bune conditii.
 • r) Participa in comisia de achizitie a echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR.

2. Verificarea rezistentei de dispersie a instalatiei electrice de legare la pamant (PRAM), conform, art. 94 din Dispozitiile Generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcarile electrostatice- Ordinul nr. 108 din 01.08.2001 privind aprobarea D.G. P.S.I. – 004;

3. Verificari si testari echipamente tehnice din domeniul P.S.I. (vezi capitolul prestari serviciii P.S.I.)

In vederea obtinerii unei oferte concrete de prestari servicii, va asteptam cu un e-mail, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.