• evaluarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locurile de munca din cadrul unitatii, folosind metoda I.N.C.D.P.M ( Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Protectia Muncii), sau alte metode recunoscute si acceptate de catre inspectoratele teritoriale de munca din intreaga tara;
 • elaborarea planului de prevenire si protectie la nivelul unitatii, tinand cont de riscurile identificate si evaluate la locurile de munca;
 • elaborarea planului de interveintie in caz de pericol grav si iminent;
 • elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru fiecare activitate desfasurata la toate locurile de munca;
 • elaborarea decizilor de nominalizare a lucratorilor responsabili cu primul ajutor, evacuarea lucratorilor, conducator loc de munca, monitorizare munca in conditii de izolare, decizii de constituire comisii de identificare zone cu risc, etc
 • intocmirea unui necesar de echipament individual de protectie, functie de riscurile existente la locurile de munca si de activitatile desfasurate;
 • elaborarea tematicilor de instruire pentru toate cele trei etapele: la angajare, la locul de munca si periodic
 • efectuarea instructajelor de S.S.M. la angajarea de lucratori noi in cadrul unitatilor beneficiare;
 • participarea alaturi de conducatorii locurilor de munca, la instruirea lucratorilor la locul de munca si periodic, in baza tematicilor intocmite si aprobate de conducerea unitatii;
 • semnalarea neconformitatilor constatate cu ocazia vizitelor de lucru la puncte de lucru ale beneficiarului, conducerii unitatii, prin intocmirea unor rapoarte de control;
 • stabilirea impreuna cu conducerea unitatii beneficiare a sarcinilor de munca ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizari de securitate, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • verificarea functionarii corespunzatoare a sistemelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a sistemelor de alarmare, avertizare si a semnalizarii de urgenta;
 • completare registru de coordonare;
 • completare registru de interventii ulterioare;
 • alte atributii ale coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca, pe intreaga durata a desfasurarii lucrarii in santier, asa cum stabilite in conformitate cu art. 58 din H.G. 300/2006
 • intocmirea rapoarteleor periodice catre beneficiarul sau antreprenorul general al lucrarii;
 • participarea la efectuarea masuratorilor in vederea stabilirii nivelului noxelor existente la locurile de munca, impreuna cu reprezentati a unitatilor autorizate pentru efectuarea masuratorilor;
 • participarea la elaborarea procedurilor de lucru si a instructiunilor tehnice de exploatare a echipamentelor de munca;
 • asistarea la controalele efectuate de catre inspectorii de munca (doar in judetul Sibiu si in cele limitrofe)
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca, dupa efectuarea controalelor in unitate;
 • participarea la cercetarea evenimentelor produse in cadrul unitatilor beneficiare (incidente periculoase, accidente de munca cu incapacitate temporara de munca, accidente usoare);

 

Pentru obtinerea unei oferte personalizate, va rugam trimiteti o solicitare la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si in cel mai scurt timp, unul din colegii nostri o sa revina cu un raspuns.