Organizarea activitatii de prevenire P.S.I., presupune adoptarea si implementarea a masurilor necesare (tehnice si organizatorice) in vedrea protejarii valorilor de orice natura, umana si materiala din cadrul unitatii dumneavoastra.

Cadrul legislativ complex in baza caruia se organizeaza activitatea de prevenire implica cunoasterea temeiului legal si organizarea activitatii de prevenire functie de specificul, marimea si gradul de risc al unitatii. Societatea noastra, va ofera, prin personal autorizat urmatoarele servicii:

 • Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
 • Fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006;
 • Planurile de protectie impotriva incendiilor (planul de evacuare a persoanelor; planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, planul de interventie);
 • Intocmirea registrului de evidenta a permiselor pentru lucrul cu focul
 • Raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 • Fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 • Lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 • Rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

Elaborarea impreuna cu conducatorul unitatii :

 • Grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
 • Programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.
 • Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca
 • Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase, specifice produselor sale;
 • Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • Conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

Dispozitie privind:

 • a. stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • b. reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • c. organizarea instruirii personalului;
 • Obtinerea autorizatiei de siguranta la incendiu, elaborarea scenariului de siguranta la foc si a studiului de evaluare a riscului de incendiu al cladirilor, aceste activitati desfasurandu-se cu ajutorul colaboratorilor autorizati I.G.S.U. BUCURESTI
 • Evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei
 • Evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;
 • Evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Participarea la sedintele de instruire a lucratorilor beneficiarului si la exercitiile de evacuare sau stingere incendii

 

In conformitate cu L 481/2004 privind apararea civila, specialiastii nostri va pun la dispozitie urmatoarele acte:

 • decizie de nominalizare inspector de aparare civila;
 • decizie de constituire a celulei de urgenta la nivelul unitatii;
 • regulamentul de functionare al celulei de urgenta
 • elaborarea planului de aparare civila;
 • elaborarea planului de evacuare in caz de situatii de urgenta;
 • evidenta nominala a personalului care face parte din formatia de interventie in caz de situatii de urgenta;
 • planuri de actiune in caz de necesitate de adapostire a populatiei;
 • plan de actiune in caz de cutremur, inundatie, inzapeziri;
 • plan de actiune in caz de atac nuclear, chimic sau biologic;
 • plan de actiune in caz de accident nuclear sau chimic

 

Societatea noastra, onoreaza prin colaboratorii nostri autorizati, intreaga gama de stingatoare, precum si alte echipamente de interventie in caz de incendiu. Onorarea comenzii se face functie de stocurile existente la data lansarii comenzii si doar dupa achitarea acestora in baza unei facturi proforme. Livrarea se face gratuit. De asemenea, onoram si comenzi pentru ignifugari, cu acordarea de certificate de calitate si conformitate Pentru stabilirea costurilor, va fi necesar sa ne puneti la dispozitie cateva informatii referitoare la spatiile pe care le detineti

MENTIUNE: Prin partenerii nostri autorizati, asiguram verificari echipamente tehnice PSI pe care le detineti, la termenul prevazut, direct la sediu dumneavoastra

In vederea obtinerii unei oferta de servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau apararii civile, precum si pentru comenzi mijloace de interventie in caz de incendiu, va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.